Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN (Tải về)

STT DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN File đính kèm
1 Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản Tải về
2 Hội đồng ngành Cơ học Tải về
3 Hội đồng liên ngành Cơ khí-Động lực Tải về
4 Hội đồng ngành Công nghệ Thông tin Tải về
5 Hội đồng ngành Dược học Tải về
6 Hội đồng liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa Tải về
7 Hội đồng ngành Giao thông Vận tải Tải về
8 Hội đồng ngành Giáo dục học Tải về
9 Hội đồng liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm Tải về
10 Hội đồng ngành Khoa học An ninh Tải về
11 Hội đồng ngành Khoa học Quân sự Tải về
12 Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ Tải về
13  Hội đồng ngành Kinh tế Tải về
14 Hội đồng ngành Luật học Tải về
15 Hội đồng ngành Luyện kim Tải về
16 Hội đồng ngành Ngôn ngữ học Tải về
17 Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18 Hội đồng ngành Sinh học Tải về
19 Hội đồng liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học Tải về
20 Hội đồng ngành Tâm lý học Tải về
21 Hội đồng ngành Thủy lợi Tải về
22 Hội đồng ngành Toán học Tải về
23 Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học Tải về
24 Hội đồng liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao Tải về
25 Hội đồng ngành Văn học Tải về
26 Hội đồng ngành Vật lý Tải về
27 Hội đồng liên ngành Xây dựng-Kiến trúc Tải về
28 Hội đồng ngành Y học Tải về

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

DÀNH CHO CÁN BỘ

Trang thanh toán cá nhân Lịch giảng dạy Lịch công tácNhững điều cần biết  Văn bản pháp quy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *