dotretho.net- thiết kế nhà thông minh-nhà thông minh-kenhtretho.net, iwin 474 Cho may tinh ong nuoc, driver may tinhpvc, ong pvc, ong hdpe, voi nuoc, đèn led âm trần, đèn led âm trần, đèn pha led, dự án vinhomes mễ trì, Vinhomes paradise mễ trì

Đang xem: đại học ngoại thương khoa quản trị kinh doanh

*

Website các đơn vị Trường Đai học Ngoại Thương Trường Đại học Ngoại Thương – cs2 Trường Đai học Ngoại Thương – cs Quảng Ninh Journal of International Economics and Management Phòng Quản lý Đào tạo Khoa Sau Đại học Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp Khoa Đào tạo Quốc tế Phòng Hợp tác Quốc tế Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên Phòng Kế hoạch tài chính Thư viện Trung tâm Feretco Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung tâm Phát triển Quốc tế Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo thietbihopkhoi.com (FIIS) Đoàn Thanh niên Khoa Kinh tế Quốc tế Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Khoa Quản trị Kinh doanh Khoa Luật Khoa Tài chính Ngân hàng Khoa Tiếng Anh thương mại Khoa Cơ bản – thietbihopkhoi.com Trung tâm Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương – thietbihopkhoi.com
Giới thiệu NCKH của CB-GV Đề tài cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài Bộ Công thương Đề tài cấp Cơ sở NCKH của SV Công bố khoa học Giáo trình – Sách TK Chương trình NC thietbihopkhoi.com-GDN-2018

Xem thêm: Mẫu Thời Khóa Biểu Tiểu Học, Thời Khóa Biểu Học Kỳ 1, Năm Học 2020

*

*

Trang chủ >> Chương trình đào tạo >> CTĐT Áp dụng từ K53 >> Các CT Chất lượng cao

Xem thêm: Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Về Môi Trường Nước Chọn Lọc, Ô Nhiễm Môi Trường Nước Chọn Lọc

Chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế, chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-ĐHNT-thietbihopkhoi.com ngày 20 tháng 4 năm 2012)

 

 

Tên chương trình: Quản trị Kinh doanh quốc tế, giảng dạy bằng Tiếng Anh

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế

Tiếng Anh: International Business Management

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 139 tín chỉ, trong đó:

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín chỉ, chiếm 33,8%

1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ, chiếm 66,2%

– Kiến thức cơ sở khối ngành 6 tín chỉ

– Kiến thức cơ sở ngành 15 tín chỉ

– Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành) 48 tín chỉ

– Kiến thức tự chọn 09 tín chỉ

– Thực tập giữa khóa 03 tín chỉ

– Học phần tốt nghiệp 09 tín chỉ

– Chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *