Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2018 đối với những thí sinh sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia đăng ký xét tuyển vào ngành đào tạo dưới đây:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

(thang điểm 30)

1

Sinh học

7420101

77

18,70

2

Công nghệ sinh học

7420201

136

20,55

3

Công nghệ sinh học**

7420201CLC

40

19,10

4

Vật lí học

7440102

96

17,25

5

Hoá học

7440112

67

19,70

6

Hoá học**

7440112TT

40

17,00

7

Khoa học vật liệu

7440122

50

16,00

8

Địa lí tự nhiên

7440217

38

15,00

9

Khoa học thông tin địa không gian

7440230QTD

49

15,20

10

Khoa học môi trường

7440301

88

16,00

11

Khoa học môi trường**

7440301TT

40

15,05

12

Toán học

7460101

47

18,10

13

Toán tin

7460117

49

19,25

14

Máy tính và khoa học thông tin**

7480110CLC

48

18,45

15

Máy tính và khoa học thông tin

7480110QTD

70

20,15

16

Công nghệ kỹ thuật hoá học

7510401

59

20,20

17

Công nghệ kỹ thuật hoá học**

7510401CLC

40

17,05

18

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

79

16,45

19

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

7510407

30

16,05

20

Hoá dược

7720203CLC

69

20,35

21

Quản lý đất đai

7850103

60

16,35

22

Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

QHTN01

70

15,05

23

Tài nguyên trái đất

QHTN02

88

15,20

Tổng cộng:

1.430

Điểm chuẩnlà tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành.

Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm của tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ điểm chuẩn trở lên của ngành đăng ký được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *