*
*

*

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

KHOA – TRUNG TÂM ĐÀO TẠOPHÒNG – BAN CHỨC NĂNGTRUNG TÂM KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Đại học – Cao đẳng

Sau Đại học

CT Liên kết Quốc tế

Hiện nay, trường Đại học Bách khoa đang đào tạo bậc đại học (đại học chính quy, phi chính quy và cao đẳng) và sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh) với tổng số 25.979 sinh viên theo học.

Đang xem: đại học bách khoa có bao nhiêu khoa

Bậc đại học:

– Hệ chính quy : 16.922 sinh viên

– Hệ đại học bằng 2 : 450 sinh viên

– Hệ không chính quy : 6.452 sinh viên

– Hệ cao đẳng : 763 sinh viên

Bậc sau đại học:

– Cao học : 1.410 học viên

– Nghiên cứu sinh : 82 nghiên cứu sinh

Qua 12 năm kiên trì phấn đấu, vượt qua rất nhiều khó khăn, đến nay nhà trường đã hoàn chỉnh hệ thống tín chỉ (đại học chính quy, tại chức), hiện nay đang từng bước triển khai cho đào tạo sau đại học. Có hơn 30 trường đại học trong cả nước đến trường Đại học Bách khoa để học tập kinh nghiệm đào tạo theo tín chỉ.

Trường có nhiều chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài. Từ năm 1999 trường tham gia chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp. Năm 2004 có 54 SV tốt nghiệp, được đánh giá rất cao. Đặc biệt trong số 48 SV tốt nghiệp của 4 trường đại học Việt Nam được hội kỹ sư Pháp công nhận bằng kỹ sư Pháp được hành nghề ở Châu Âu thì trường Đại học Bách khoa có 38 SV (chiếm 38/48).

Xem thêm: Top 10 Phim Khoa Học Viễn Tưởng Hay Nhất Mọi Thời Đại, 30+ Phim Khoa Học Viễn Tưởng Hay Nhất Bạn Nên Xem

Năm 2002 trường thực hiện dự án kỹ sư tài năng (KSTN). Năm 2005 đợt đầu tốt nghiệp 28 KSTN ngành Công nghệ thông tin có chất lượng nổi trội (về nghiên cứu khoa học, có 14/28 SV có bài báo đăng ở các tạp chí, hội nghị khoa học quốc tế có uy tín).

Xem thêm: Trung Tâm Khoa Học Và Văn Hóa Nga, Русский Дом В Ханое/ Nhà Văn Hóa Nga Tại Hà Nội

Để biết thêm thông tin xin tham khảo:Website của các khoa chuyên ngành.Website của các chương trình liên kết.

+ Thông tin về số lượng sinh viên tốt nghiệp Sau Đại Học trong 05 năm vừa qua

STT

Khoa

2001

2002

2003

2004

2005

ThS

TS

ThS

TS

ThS

TS

ThS

TS

ThS

TS

1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

3

5

14

20

22

2

Khoa Công Nghệ Hóa Học

14

1

25

35

2

48

24

3

Khoa Cơ Khí

13

2

12

4

1

21

2

11

4

Khoa Điện – Điện Tử

5

51

67

107

1

39

1

5

Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

24

25

1

56

1

86

67

6

Khoa Khoa Học Ứng Dụng

1

3

8

7

Khoa Quản Lý Công Nghiệp

11

59

47

79

20

8

Khoa Môi Trường

6

2

2

5

9

Khoa Địa Chất –Dầu Khí

2

1

4

2

10

Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

4

11

Khoa Công Nghệ Vật Liệu

7

1

1

TỔNG CỘNG

73

3

187

1

225

4

374

3

203

2

+ Thông tin về quy mô tuyển sinh Sau Đại Học trong 05 vừa qua

STT

Khoa

2001

2002

2003

2004

2005

ThS

TS

ThS

TS

ThS

TS

ThS

TS

ThS

TS

1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

30

26

1

27

3

32

2

39

2

Khoa Công Nghệ Hóa Học

61

1

74

2

89

4

73

6

79

6

3

Khoa Cơ Khí

19

1

33

3

43

2

59

2

65

4

4

Khoa Điện – Điện Tử

80

1

95

3

121

4

126

7

104

3

5

Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

115

1

149

1

176

2

182

10

195

3

6

Khoa Khoa Học Ứng Dụng

1

9

6

2

12

19

2

7

Khoa Quản Lý Công Nghiệp

59

73

3

66

1

72

1

77

3

8

Khoa Môi Trường

11

52

9

Khoa Địa Chất –Dầu Khí

5

1

5

7

10

2

17

3

10

Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

8

9

4

13

11

Khoa Công Nghệ Vật Liệu

1

1

8

22

1

23

1

16

Tổng cộng

371

6

480

13

566

19

604

31

676

24

+ Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học và Cao Đẳng trong năm 2005

Trường hiện có 11 khoa quản lý 19 ngành tuyển sinh đại học chính quy với tổng chỉ tiêu năm 2005 là 3350SV gồm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *