Cuộc Thi Khoa Học Kỹ Thuật 2018

Cuộc thi kỹ thuật chuyên môn cấp cho non sông ViSEF năm 2018-2019 khu vực phía Bắc: 3 hộc sinc Thành Phố Hà Nội đoạt giải nhất

VISEF là Sảnh chơi có tác dụng tiền đề nhằm học viên tham dự Cuộc thi khoa học, nghệ thuật nước ngoài (Hãng sản xuất Intel ISEF) với những cuộc thi, nơi buôn bán, triển lãm quốc tế về sáng tạo công nghệ kỹ thuật.


Sở Giáo dục đào tạo và Đào chế tác pân hận phù hợp với Ủy Ban Nhân Dân TP thủ đô hà nội vừa tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi công nghệ kỹ thuật cấp non sông ViSEF năm 2018-2019 khu vực phía Bắc. Sau tía ngày thi (tự 9 đến 12/3) cùng với 252 dự án đến từ 34 đơn vị,