Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia ViSEF năm 2018-2019 khu vực phía Bắc: 3 hộc sinh Hà Nội đoạt giải nhất

VISEF là sân chơi làm tiền đề để học sinh tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) và các cuộc thi, hội chợ, triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND TP Hà Nội vừa tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia ViSEF năm 2018-2019 khu vực phía Bắc. Sau ba ngày thi (từ 9 đến 12/3) với 252 dự án đến từ 34 đơn vị,

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *