Hoạt động SHTT trong nướcKết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2021

*

Đang xem: Cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học – công nghệ

Hoạt động SHTT trong nướcKết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 05/2021

*

Hoạt động SHTT trong nướcTruyền thông thúc đẩy hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp trên IPPLATFORM

*

Hoạt động SHTT trong nướcKết quả hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 04/2021

*

Hoạt động SHTT trong nướcKhai trương Trạm IPPlatform và Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN” tại Hải Phòng

*

Xem thêm: Tuyển Sinh Khóa Học Về Dinh Dưỡng Học Tốt Nhất 2021, Y Học Dinh Dưỡng Thực Tiễn

Hoạt động SHTT trong nướcTổ chức Hội nghị tập huấn “Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp”

*

Hoạt động SHTT trong nướcThực trạng và định hướng hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng IPPLATFORM

*

Hoạt động SHTT trong nướcTrao đổi, xác định nội dung hợp tác về sở hữu trí tuệ trong trường đại học

*

Xem thêm: Viện Kỹ Thuật Hóa Học Đại Học Bách Khoa Kỹ Thuật Hoá Học, Trường Đại Học Bách Khoa

*

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *