Cục Sở Hữu Trí Tuệ Bộ Khoa Học - Công Nghệ

Hoạt hễ SHTT vào nướcKết trái hoạt động khai thác với quản lý và vận hành Nền tảng Dữ liệu với hình thức tải công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) vào thời điểm tháng 06/2021
*

Bạn đang xem: Cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học - công nghệ

Hoạt động SHTT vào nướcKết quả vận động khai thác và quản lý và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ tải công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) vào thời điểm tháng 05/2021
*

Hoạt hễ SHTT vào nướcTruyền thông hệ trọng chuyển động khai thác công bố và áp dụng hình thức mua công nghiệp trên IPPLATFORM
*

Hoạt hễ SHTT vào nướcKết quả chuyển động khai thác biết tin cài công nghiệp trên Nền tảng Dữ liệu và hình thức dịch vụ tải công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong thời điểm tháng 04/2021
*

Hoạt rượu cồn SHTT vào nướcKnhì trương Trạm IPPlatsize với Hội nghị hướng dẫn “Nâng cao năng lực khai quật ban bố cùng sử dụng các dịch vụ SHCN” tại Hải Phòng
*

Xem thêm: Tuyển Sinh Khóa Học Về Dinh Dưỡng Học Tốt Nhất 2021, Y Học Dinh Dưỡng Thực Tiễn

Hoạt cồn SHTT trong nướcTổ chức Hội nghị hướng dẫn "Thúc đẩy khai thác thông tin và thực hiện các dịch vụ sở hữu công nghiệp"
*

Hoạt đụng SHTT trong nướcThực trạng với kim chỉ nan cung ứng khai quật lên tiếng download công nghiệp trên Nền tảng IPPLATFORM
*

Hoạt rượu cồn SHTT trong nướcTrao đổi, xác định văn bản hợp tác ký kết về cài đặt trí tuệ trong ngôi trường đại học
*

*

Kết trái vận động khai quật và quản lý và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ tải công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) vào thời điểm tháng 06/2021