I. Giới thiệu Giáo trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường_Lưu Đức Hải

Giáo trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường_Lưu Đức Hải gồm 2 phần chính:

Phần 1: Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường như: các khái niệm về khoa học môi trường, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên môi trường, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường.

Phần 2: Những kiến thức cơ bản của khoa học môi trường như: ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững.

*

Giáo trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường_Lưu Đức Hải

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Khái niệm môi trường

1.2. Phân loại môi trường

1.3. Quan hệ giữa môi trường và phát triển

1.4. Các chức năng của môi trường

1.5. Khủng hoảng môi trường

1.6. Khoa học – Công nghệ – Quản lý môi trường

Câu hỏi ôn tập chương I

CHƯƠNG II. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Thạch quyển

2.2. Thủy quyển

2.3. Khí quyển

2.4. Sinh quyển

Câu hỏi ôn tập chương II

CHƯƠNG III. CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

3.1. Sự sống và sự tiến hóa của vi sinh vật

3.2. Cấu trúc sự sống trên trái đất

3.3. Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái

3.4. Dòng năng lượng và năng suất sinh học của hệ sinh thái

3.5. Chu trình tuần hoàn sinh địa hóa

3.6. Sự tăng trưởng và tự điều chỉnh của các quần thể sinh vật

3.7.

Đang xem: Cơ sở khoa học môi trường lưu đức hải

Xem thêm: Trường Đại Học Y Khoa Huế Năm 2021, Phòng Đào Tạo Đại Học

Xem thêm: Trang Chi Tiết Khóa Học Pre, Tiếng Anh TrựC TuyếN 1 Thầy 1 Trò

Tương tác giữa các quần thể sinh vật

3.8. Sự phát triển và tiến hóa của cấc hệ sinh thái

3.9. Tác động của con người tới hệ sinh thái

Câu hỏi chương III

CHƯƠNG IV. TÀI NGUYÊN

4.1. Đặc điểm chung và phân loại tài nguyên

4.2. Tài nguyên đất

4.3. Tài nguyên rừng

4.4. Tài nguyên nước

4.5. Tài nguyên khoáng sản

4.6. Tài nguyên năng lượng

4.7. Tài nguyên biển

4.8. Tài nguyên khí hậu, cảnh quan

Câu hỏi chương IV

CHƯƠNG V. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

5.1. Ô nhiễm nước

5.2. Ô nhiễm không khí

5.3. Ô nhiễm môi trường đất

Câu hỏi ôn tập chương V

CHƯƠNG VI. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

6.1. Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường

6.2. Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường

6.3. Các công cụ quản lý môi trường

Câu hỏi ôn tập chương VI

CHƯƠNG VIII. CÁC VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

7.1. Vấn đề dân số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *