CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG LƯU ĐỨC HẢI

I.

Bạn đang xem: Cơ sở khoa học môi trường lưu đức hải

Giới thiệu Giáo trình Cơ Ssinh hoạt Khoa Học Môi Trường_Lưu Đức Hải

Giáo trình Cơ Snghỉ ngơi Khoa Học Môi Trường_Lưu Đức Hải tất cả 2 phần chính:

Phần 1: Những kỹ năng và kiến thức bình thường tất cả tương quan cho công nghệ môi trường xung quanh như: những khái niệm về kỹ thuật môi trường xung quanh, các nguyên tố chủ yếu của môi trường xung quanh, tài ngulặng môi trường xung quanh, các nguyên lý sinh thái học tập vận dụng vào khoa học môi trường thiên nhiên.

Phần 2: Những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng của công nghệ môi trường thiên nhiên như: độc hại môi trường, quản lý môi trường, số lượng dân sinh, lương thực, năng lượng với trở nên tân tiến bền bỉ.

*
Giáo trình Cơ Ssinh sống Khoa Học Môi Trường_Lưu Đức Hải

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Khái niệm môi trường

1.2. Phân các loại môi trường

1.3. Quan hệ giữa môi trường cùng phạt triển

1.4. Các tác dụng của môi trường

1.5. phệ hoảng môi trường

1.6. Khoa học tập – Công nghệ – Quản lý môi trường

Câu hỏi ôn tập chương thơm I

CHƯƠNG II. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Thạch quyển

2.2. Tdiệt quyển

2.3. Khí quyển

2.4. Sinc quyển

Câu hỏi ôn tập chương II

CHƯƠNG III. CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

3.1. Sự sống và sự tiến hóa của vi sinch vật

3.2. Cấu trúc cuộc đời trên trái đất

3.3. Cơ chế buổi giao lưu của hệ sinch thái

3.4. Dòng tích điện với năng suất sinch học của hệ sinch thái

3.5. Chu trình tuần hoàn sinch địa hóa

3.6. Sự lớn mạnh cùng từ bỏ điều chỉnh của các quần thể sinch vật

3.7.

Xem thêm: Trường Đại Học Y Khoa Huế Năm 2021, Phòng Đào Tạo Đại Học

Tương tác giữa các quần thể sinh vật

3.8. Sự cách tân và phát triển và tiến hóa của cấc hệ sinh thái

3.9. Tác cồn của con người tới hệ sinch thái

Câu hỏi cmùi hương III

CHƯƠNG IV. TÀI NGUYÊN

4.1. Điểm lưu ý thông thường và phân loại tài nguyên

4.2. Tài nguyên ổn đất

4.3. Tài nguim rừng

4.4. Tài nguim nước

4.5. Tài nguim khoáng sản

4.6. Tài nguim năng lượng

4.7. Tài nguyên ổn biển

4.8. Tài nguim nhiệt độ, chình họa quan

Câu hỏi cmùi hương IV

CHƯƠNG V. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

5.1. Ô nhiễm nước

5.2. Ô truyền nhiễm không khí

5.3. Ô lây lan môi trường thiên nhiên đất

Câu hỏi ôn tập chương thơm V

CHƯƠNG VI. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

6.1. Những khái niệm cơ bạn dạng về quản lý môi trường

6.2. Thương hiệu khoa học của công tác cai quản môi trường

6.3. Các luật pháp cai quản môi trường

Câu hỏi ôn tập cmùi hương VI

CHƯƠNG VIII. CÁC VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

7.1. Vấn đề dân số