Giới thiệu Chính sách Quy định – Nội quy Dịch Vụ Thư Viện Dịch vụ lưu hành Hợp Tác

*

*

*

Thư mục trực tuyến

Tra cứu nguồn tài liệu tại Trung tam Học liệu bao gồm: tài liệu chuyên khảo, tham khảo, nghe nhìn, luận văn, báo, tạp chí…

Đang xem: Cơ sở dữ liệu khoa học đại học huế

Tài liệu điện tử

Tìm tài liệu qua các Cơ sở dữ liệu/báo/tạp chí/sách điện tử thuộc nhiều chuyên ngành như Y dược, Tiếng Anh, Giáo dục, Môi trường…

Thẻ đọc Trung tam

Thông tin về đối tượng, quy trình, thủ tục, lệ phí… làm thẻ đọc Trung tam Học liệu.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv, Tuyển Dụng

Hướng dãn & Hỗ trợ

Cung cáp các tài liệu hướng dãn tìm kiếm tài liệu in án, điện tử, thông tin trên mạng… hỗ trợ sử dụng Trung tam.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Khoa Học Công Nghệ Hiện Nay, Khoa Học Và Công Nghệ

*

Hoạt động Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 -…

*

Hoạt động America Roadtrip

*

Hoạt động IELTS Day
— Liên kết website –Notice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trung tam Khởi nghiệp và Đổi với sáng tạo – Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Sư phạm, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Khoa học, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Y Dược, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Nông lam, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Kinh tế, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Luật, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Khoa Du lịch, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học HuếNotice: Undefined index: id in C:HueLRC_releaseindex.php on line 473 Phan hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, Đại học Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *