*

Đang xem: Cho hỗn hợp x gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3 33

Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3,33. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. CTPT của X là :

*

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*

Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại thietbihopkhoi.com. Đăng ký ngay!

*

Thi online trên app thietbihopkhoi.com. Tải ngay!

Đáp án D

Hướng dẫn

Vì M-Y= 4.4 = 16 nên suy ra sau phản ứng H2 còn dư, CnH2n đã phản ứng hết

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mX = mY nX.M-X= nY.M-Y nXnY=M-YM-X=4.43,33.4=1,21

Chọn nX = 1,2 mol và nY =1 mol => nH2=nCnH2n = nX-nY= 0,2 mol

=> Ban đầu trong X có 0,2 mol CnH2n và 1 mol H2

Ta có : M-X=0,2.14n+ 1.21,2= 3,33.4 => n = 5 => Công thức phân tử olefin là C5H10

ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ PHẦN 2 – PHƯƠNG PHÁP LÀM MỚI THEO ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2021 – Livestream TOÁN thầy PHÚC

Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là :

Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều do(đktc)). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

Xem thêm: Có 800 Sinh Viên Bách Khoa Hà Nội Bị Đuổi Học, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

Hỗn hợp X gồm propin và ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu được 46,2 gam kết tủa. Vậy A là:

Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí X (gồm axetilen và propin) vào dd AgNO3/NH3 dư (các phản ứng xảy ra hoàn toàn), sau phản ứng thu được 92,1 gam kết tủa. % số mol của axetilen trong X là

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

*

*

*

Xem thêm: Cơ Sở Dữ Liệu Khoa Học Đại Học Huế, Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *