Ở bài viết này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kết cấu, cách soạn thảo văn bản, hình thức trình bày của một đề tài nghiên cứu khoa học.

Đang xem: Cấu trúc bài nghiên cứu khoa học

Bạn đang xem: Một bài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh

 

I. Cấu trúc chung của một đề tài nghiên cứu khoa học

(Kéo xuống dưới để xem kết cấu chi tiết của một đề tài NCKH)

Tên đề tài

Tên tác giả

Mục lục

Phần mở đầu

Lý do chọn đề tàiGiả thuyết nghiên cứu

Phần nội dung

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Kết luận và kiến nghị

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

II. Cách soạn thảo văn bản, hình thức trình bày của một đề tài nghiên cứu khoa học

* Hình thức trình bày

Đề tài trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, chú thích chính xác, đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị cụ thể.Tóm tắt đề tài phải trung thực với nội dung đề tài, trình bày từ 10 -14 trang in trên giấy 2 mặt, kích thức bằng ½ tờ giấy khổ A4. Phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 11 dãn dòng Exactly 17; lề trái,lề trên,lề dưới và lề phải đều là 2cm.

* Chương, mục, tiểu mục

Bảng 1. Quy định kích thước của các chương, mục, tiểu mục

Đề mục

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Định dạng

Ví dụ (mẫu chữ)

Phần (A,B,C,D)

TimeNewRoman ( viết hoa)

15

Đậm, đứng

PHẦN A

KHẢO SÁT…

Chương (đánh theo số 1,2,3…)

TimeNewRoman (viết thường)

13

Đậm

đứng

Chương 1
Tên chương

TimeNewRoman (viết hoa)

14

Đậm,

đứng

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN …
Mục (đánh số 1.1, 1.2,…)

TimeNewRoman (viết thường)

13

Đậm,

1.1.Thực trạng
Tiểu mục 1.1.1, 1.1.2…)

TimeNewRoman (viết thường)

13

Đậm

1.1.1. Vai trò …
Tiểu mục tiếp theo

TimeNewRoman (viết thường)

13

Thường

1.1.1.1. Nhà trường
Nội dung

TimeNewRoman (viết thường)

13

Thường

Chất lượng dạy học môn …
Tên hình, bảng

TimeNewRoman (viết thường)

13

Đậm,

Bảng 2.1. Kết quả thực nghiệm biện pháp …
Chú thích hình, bảng

TimeNewRoman (viết thường)

10

Thường

Landrace:Yorshire
Phụ lục, tài liệu tham khảo

TimeNewRoman (viết thường)

13

Thường,

Nguyễn Việt Hùng (2003)…

* Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy này sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy (Hình 1) . Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của đề tài phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. Trong mọi trường hợp, 4 lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định ở trên. (Hình 1. Cách gấp giấy rộng hơn 210 mm)

 

*

Trong đề tài các hình vẽ phải được trình bày sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại, có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ trong văn bản quy định. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “…được nêu trong Bảng 4.1” hoặc “(xem Hình 3.2)” mà không được viết “ được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.

Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn đề tài. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của đề tài. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

Xem thêm: Tải Sách Giáo Khoa Hình Học 12 Nâng Cao Ebook Pdf, Sách Giáo Khoa Hình Học 12 Nâng Cao

* Viết tắt

Cấu trúc chi tiết của một đề tài nghiên cứu khoa học

Tên đề tài

Tên đề tài nên viết ngắn gọn nhưng nêu được vấn đề cơ bản cần giải quyếtNên bắt đầu tên đề tài bằng danh động từ. Ví dụ: nghiên cứu, triển khai, áp dụng, xây dựng, soạn thảo…

Tên tác giả

Mục lục

Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

Trả lời câu hỏi: Nghiên cứu để làm gì? Nhằm vào việc gì? Để phục vụ cho điều gì?Đây là cái đích mà đề tài nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứua. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu cái gì?Là những hiện tượng thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài

b. Khách thể nghiên cứu

Nghiên cứu ai?

4. Giả thuyết nghiên cứu

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Xây dựng trên cơ sở mục đích đã xác định. Hướng đến giải quyết những công việc cụ thể và là thành phần của mục đích nghiên cứu.

Xem thêm: Khoa Nam Học Bệnh Viện 103

Làm rõ cơ sở lý luậnNghiên cứu thực tiễn: phù hợp với nội dung nghiên cứu thực tiễn của đề tàiKết luận, kiến nghị, giải pháp thực hiện

6. Phương pháp nghiên cứu

Trình bày các phương pháp nghiên cứu mà ta sử dụng. Có thể sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp nghiên cứu tài liệuPhương pháp quan sátPhương pháp điều tra (phỏng vấn, trưng cầu ý kiến, phiếu điều tra…)Phương pháp tổng kết kinh nghiệmPhương pháp thống kê toán họcPhương pháp phân tích tổng hợp

7. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu được khảo sát trong phạm vi nhất định về mặt thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu.Xác định một cách rõ ràng hơn về đối tượng, khách thể, địa bàn, thời gian nghiên cứu (giới hạn lại)

Phần nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.3. Các đặc điểm cơ bản của đối tượng và khách thể nghiên cứu

Chương 2: Thực trạng và giải pháp của vấn đề nghiên cứu

2.1 Khảo sát thực trạng

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài, cấu trúc bảng hỏiTriển khai điều tra như thế nào, xử lý thống kê như thế nàoMẫu nghiên cứu

2.2. Nguyên nhân của thực trạng

2.3. Giải pháp thực hiện

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

3.1. Tiến hành thực nghiệm

3.2. So sánh kết quả thực nghiệm

3.3. Đưa ra nhận định đánh giá

Các tìm kiếm liên quan đến Kết cấu của một đề tài nghiên cứu khoa học: cấu trúc đề cương nghiên cứu khoa học, cách trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học, một bài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, lập đề cương nghiên cứu khoa học, cách viết đề tài nghiên cứu khoa học, mẫu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, kết cấu đề tài tiểu luận, đối tượng nghiên cứu của đề tài là gì, các bước làm đề tài nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học là gì, mẫu đề cương nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, sườn bài nghiên cứu khoa học, nội dung nghiên cứu khoa học, phần mở đầu của bài nghiên cứu khoa học, đề cương đề tài nghiên cứu khoa học mẫu, tên đề tài nghiên cứu khoa học luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *