– Hướng Nghiên cứu hàn lâm chú trọng về lý thuyết chuyên môn sâu của chuyên ngành để người học sau tốt nghiệp có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy hoặc học lên trình độ cao hơn.

Đang xem: Cao Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2021

– Hướng Nghiên cứu phát triển chú trọng các kiến thức nhằm nâng cao năng lực người học trong thiết kế, nghiên cứu phát triển hệ thống/sản phẩm, trở thành các chuyên gia nghiên cứu phát triển trong công nghiệp, doanh nghiệp.
2.2 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật – Công nghệ (ETM) theo định hướng ứng dụng, nghề nghiệp.
Danh mục chi tiết các chương trình đào tạo, danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần xemPhụ lục 1.
Ứng viêndựtuyển vào các chương trìnhđào tạo trình độ thạc sĩcủa Trườngđại họcBách khoa Hà Nộilà công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:
a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học Đại Học Thái Nguyên ), Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Khoa Học

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ(sau khi đãhọc bổ sung kiến thức theoyêu cầu của chương trình đào tạo);
c) Người tốt nghiệp đại học ngànhKinh tế, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệcó thể đăng ký dự thi vào ngànhQuản trịkinh doanh,Quản lýkinh tế, Quản lý Kỹ thuật – Công nghệ (sau khi đã học bổ sung kiến thứcnếu chương trình yêu cầu);
d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiệnthủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Tùy theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo(xem chi tiết tại trang https://ts.hust.edu.vn/training-cate/nganh-dao-tao-thac-si)
3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
– Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học/ Kỹ thuật/ Công nghệ theo định hướng nghiên cứu (yêu cầu cụ thể đối với ứng viên trongPhụ lục 2).
– Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng ứng dụng hoặc theo định hướng nghiên cứu nhưng không đảm bảo điều kiện và yêu cầu xét tuyển ở mục a.

Xem thêm: Tập Tin: Logo Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Tập Tin:Logo Dhbkdn

– Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học; Ứng viêncó bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn Bản xác nhận văn bằng đại học của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục -Bộ Giáo dục và Đào tạo
-Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học,các chứng chỉ đã chuyển đổi kiến thức (nếu có).
+ Ứng viêncó bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp thêm văn bản công nhận văn bằng của Trung tâm công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng,Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *