Giới thiệu Chính sách Tuyển sinh Thông tin tuyển sinh hàng năm Sinh viên Đào tạo Bộ môn Kinh tế học Bộ môn Kinh tế Đầu tư Nghiên cứu khoa học NCKH Sinh viên NCKH Giảng viên Tin tức hoạt động

Đang xem: Cách trình bày đề tài nghiên cứu khoa học

*

*

Xem thêm: Khóa Học Dịch Thuật Tiếng Anh, Lớp Tiếng Anh Biên Dịch Và Phiên Dịch

*

*

Xem thêm: 3 Bước Để Có Mẫu Kết Luận Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học, Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tổng Kết Đề Tài Nckh

*

 

Quy định về quy cách trình bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong cách trình bày văn bản và giúp sinh viên phòng tránh vi phạm Liêm chính học thuật, Khoa Kinh tế quy định cách thức trình bày đối với các sản phẩm nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên. Đối với các sản phẩm tham gia Cuộc thi NCKH sinh viên, Hội thảo/Tọa đàm NCKH sinh viên do Khoa tổ chức và bài tập lớn; sinh viên cần trình bày file words theo format như sau:

Đối với nội dung trong bài:

Khổ giấy: A4

Lề trái, phải, trên, dưới: 3 cm x 2 cm x 2 cm x 2 cm

Dãn chữ: Bình thường (Normal)

Dãn dòng: Before = After = 0 pt; Line Spacing = 1.3 – 1.5 lines

Kiểu chữ (Font): Times New Roman

Cỡ chữ: 12 – 13

Cách đầu dòng: 1.27 cm (chỉ áp dụng với đoạn văn, không áp dụng với các đề mục)

Đoạn văn được căn đều 2 bên 

Số trang được đánh bên phải, phía dưới (kích cỡ 12, font: Times New Roman)

Đối với bảng, sơ đồ, hình vẽ (gọi chung là bảng biểu):

Tên bảng biểu cần được in đậm và đánh số theo thứ tự, căn giữa

Nội dung bảng biểu được căn giữa

Nguồn của bảng biểu phải được thể hiện ngay dưới nội dung bảng biểu và được căn bên phải

Đối với Footnote: 

Dãn dòng: Before = After = 0 pt; Line Spacing = Single

Dãn chữ: Normal

Kiểu chữ (Font): Times New Roman

Cỡ chữ: 10

Đối với cách trích dẫn trong bài và danh mục tài liệu tham khảo:

Phong cách trích dẫn tuân thủ quy định của Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Cụ thể:

Trích dẫn trong bài: xem tại đây

Trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo: xem tại đây

Đối với bìa và các tranh lót (áp dụng với Đề tài tham gia NCKH sinh viên):

Số trang tối đa: 80 trang; In 2 mặt (sử dụng chế độ Mirror trong Words)

Thứ tự trình bày như sau:

TT

Nội dung

1

Trang bìa

2

Mục lục

3

Danh mục bảng biểu

4

Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái)

5

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

6

Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

7

Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

8

Các chương 1, 2, 3,…: Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này

9

Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *