Giới thiệu Bộ môn trực thuộc Đào tạo Nghiên cứu khoa học Hoạt động đoàn thể

*

*

Dựa trên hướng dẫn của Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Khoa QTKD tóm tắt cách trình bày trích dẫn và tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học nói chung, trong việc viết luận văn nói riêng như sau:

Lý do cần trích dẫn:Để chứng minh công trình của mình có cơ sở khoa học và thực tế.Để chỉ ra những tài liệu đã tham khảo đưa tới kết luận trong bài viết của mìnhĐể giúp người đọc tự tìm kiếm lại các tài liệu tham khảo.

Đang xem: Cách trích dẫn bài báo khoa học

Những trường hợp phải trích dẫn

* Trích dẫn tài liệu tham khảo với các trường hợp

Trích dẫn trực tiếpTóm tắt, diễn đạt lạiBảng, hình, đồ thịSố liệuKết quả nghiên cứuNhận địnhKể cả nghiên cứu trước của bạn nếu bạn đã công bố

* Không trích dẫn tài liệu tham khảo với các trường hợp

Những kiến thức phổ biếnÝ tưởng, lập luận của bản thân Phương pháp trích dẫn:

Bao gồm trích dẫn trong bài viết và trích dẫn trong tài liệu tham khảo:

3.1 Trích dẫn trong bài viết

* Trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau:- Họ tên tác giả/tổ chức- Năm xuất bản tài liệu- Trang tài liệu trích dẫn

* Có 2 cách chủ yếu trình bày trích dẫn trong bài viết:

Trích dẫn nguyên văn:

– Ví dụ về trích dẫn nguyên văn:

Nguyễn Văn A năm 2016 viết: hệ số an toàn vốn của hệ thống NHTM tuy đạt mức quy định nhưng lại thiếu tính bền vững. Thực trạng này làm dấy lên quan ngại về khả năng chống chọi rủi ro của toàn hệ thống

+ Cách trích dẫn 1: “hệ số an toàn vốn của hệ thống NHTM tuy đạt mức quy định nhưng lại thiếu tính bền vững. Thực trạng này làm dấy lên quan ngại về khả năng chống chọi rủi ro của toàn hệ thống” (Nguyễn Văn A, 2016, p. 24).

– Ví dụ về trích dẫn diễn giải:

+ Cách trích dẫn 2: Tuy đáp ứng yêu cầu của Nhà nước về hệ số CAR (capital adequacy ratio), hệ thống NHTM phải đối mặt với tình trạng hệ số này thiếu ổn định. Vì vậy, có cơ sở để lo ngại về sự an toàn của hệ thống khi phải đối mặt với rủi ro (Nguyễn Văn A, 2016).

+ Cách trích dẫn 3: Nguyễn Văn A (2016) nhận định rằng tuy đáp ứng yêu cầu của Nhà nước về hệ số CAR (capital adequacy ratio), hệ thống NHTM phải đối mặt với tình trạng hệ số này thiếu ổn định. Vì vậy, có cơ sở để lo ngại về sự an toàn của hệ thống khi phải đối mặt với rủi ro.

+ Trích dẫn biểu đồ:

 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê (2018), tỷ lệ hộ nghèo tại Việt Nam đã tăng từ 2,3%…

3.2 Trích dẫn trong tài liệu tham khảo

a. Sách, giáo trình:

Quy tắc: Họ tác giả, Chữ cái viết tắt tê̂n tác giả (Năm xuất bản), Tên sách, Lần xuất bản, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ:

VD: Jones, B. (1998), Sleepers, wake!: Technology and the future of work, 4th edn, Oxford University Press, Sydney.VD: Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, 1st edn, Nhà xuất bản Thống Kê, Hà Nội

b. Bài báo chuyên ngành:

Quy tắc: Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, Tên tập san, số, kì / thời gian phát hành, số trang.

Xem thêm: Cách Làm Poster Khoa Học Bằng Powerpoint Cực Đỉnh, Hướng Dẫn Cách Làm Poster Bằng Powerpoint

VD: Tobler, K. & Kerin, J. (2002), ‘Hormone alert for cancer’, Australian Economic Review, 17(1), pp. 1-6.VD: Nguyễn Việt Trung và Phạm Quốc Khánh (2018), ‘Thực trạng tăng trưởng tín dụng’, Tạp chí Ngân hàng, 3, pp. 13-34.

Quy tắc: Tác giả (Năm xuất bản), Tên tài liệu, Đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập, .

VD: VD: Stone, A. (2004), Headaches due to Wind Cold, Al Stone Acupuncture and Traditional Chinese Herbal Medicines, accessed 10 September 2006, .

d. Kỷ yếu hội thảo:

Quy tắc: Họ tác giả, Chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’, Tên kỷ yếu, địa điểm và thời gian tổ chức, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, số trang.

VD: Kovacs, G. L. (1994), ‘Simulation scheduling system using hybrid software technology’, in Computer Integrated Manufacturing and Automation Technology: Proceedings of the 4th International Conference, New York, October 10-12, 1994, IEEE Computer Society Press, Los Angeles, California, pp. 351-356.VD: Nguyễn Tuấn Việt (2018), ‘Mối quan hệ giữa tăng trưởng và tín dụng’, trong Kỷ yếu Hội thảo thường niên về kinh tế và tài chính lần thứ 2, Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2018, Nhà xuất bản Lao động và xã hội, Hà Nội, pp. 12-29

e. Khóa luận, luận văn

Quy tắc: Họ tác giả, Chữ viết tắt tên tác giả (Năm thực hiện), ‘Tên khóa luận’, loại tài liệu, Học viện nơi thực hiện khóa luận.

VD: Garland, C. P. (1986), ‘Structure and removal of non-cellulosic components of eucalypt woods’, Master thesis, Royal Melbourne Institute of Technology.VD: Nguyễn Xuân Doãn (2017), ‘Thị trường tài chính Việt Nam’, Luận văn thạc sỹ, Học viện Ngân hàng.  Một số lưu ý khi trích dẫn:Nguyên tắc: Nhất quán – đầy đủ.Thông tin cơ bản trong bài viết bao gồm Họ tác giả (năm sáng tác).Thông tin cơ bản trong danh mục tài liệu tham khảo bao gồm: Họ tác giả và chữ cái đầu tiên của tên và tên đệm. (Năm xuất bản). Tên tài liệu. Nơi xuất bản và Nhà xuất bản.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật Violet, Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Kết Quả Đề Tài

Tác giả là người Việt Nam thì viết đầy đủ cả họ và tên trong trích dẫn trong bài và danh mục tài liệu tham khảo.Tác giả là người nước ngoài chỉ viết họ trong bài viết + Họ và chữ cái viết tắt của tên và tên đệm trong tài liệu tham khảo.Không trích dẫn học hàm, học vị hay cơ quan công tác của tác giả.Từ 3 tác giả trở lên, trong bài viết có thể trích dẫn là A và cộng sự (2012), A et.al (2012) trong tài liệu tham khảo trích dẫn đủ các tác giả.Nguồn không rõ năm sáng tác, ghi Chu Khánh Lân (n.d), nguồn không rõ tên tác giả, ghi tạp chi đăng tải, vd: Financial times (2017).Sắp xếp các tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo theo AlphabetNhiều công trình chung 1 tác giả và năm xuất bản: Thêm chữ a, b, c… vào sau năm xuất bản, sắp xếp alphabet theo tên công trình, VD: Chu Khánh Lân (2012b) nghi ngờ …

 

 Hướng dẫn chi tiết về cách trích dẫn nguồn tài liệu của Viện NCKH Ngân hàng-thietbihopkhoi.com, mời các bạn sinh viên download tại đây: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *