Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1000.88 KB, 90 trang )

Đang xem: Cách đặt tên đề tài nghiên cứu khoa học

ĐỀ TÀI NCKHĐề tài NCKH là một hình thức TC NCKH, được đặc trưng bởi mộtnhiệm vụ NC và do một người hay nhóm người thực hiện.Đề tài đònh hướng vào việc trả lời những câu hỏi về ý nghóa họcthuật, có thể chưa quan tâm hiện thực hóa trong hoạt động thựctế.Dự án là loại đề tài có mục đích ứng dụng nhất đònh vào đời sốngkinh tế & XH. Dự án đòi hỏi phải đáp ứng một nhu cầu đã nêu;có kỳ hạn và ràng buộc về nguồn lực nhất đònh.Đề án là loại văn kiện được xây dựng để trình một cấp quản lý / CQtài trợ để xin được thực hiện một công việc nào đó.sẽ xuấthiện những dự án, chương trình, đề tài hoặc tổ chức/hoạt độngkinh tế, XHChương trình là một nhóm các đề tài hoặc dự án, được tập hợp theomột mục đích xác đònh. Giưã chúng có tính độc lập tương đốinhưng nội dung thực hiện của một chương trình thì phải luôn đồngbộ Tên đề tàiBA KHƠNG NÊN1. Lạm dụng từ chỉ “mục đích” nghiên cứu2. Bắt đầu bằng cụm từ có độ bất định cao về thơngtin3. Thể hiện tính q dễ dãi, chung chung 1. Lạm dụng từ chỉ “mục đích”nghiên cứu• Đề tài: “Nghiên cứu tác động của chính sách,giao đất giao rừng đến tình hình sử dụng đấtcủa đồng bào Mường, Dao tại huyện A, tỉnh Bnhằm góp phần nâng cao đời sống đồng bào vàbảo vệ mơi trường” 2. Bắt đầu bằng cụm từ có độ bấtđịnh cao về thơng tinMột số biện pháp nâng cao năng suất lúa laitại huyện A, tỉnh B•••••“Một vài suy nghĩ …”“Một số biện pháp …”“Bước đầu tìm hiểu …”“Những vấn đề về …”“Nghiên cứu về … 3. Q “dễ dãi”, chung chung• Đề tài: Hội nhập – Thách thức, thời cơ• Phân tích thực trạng và ngun nhân gâychết cây tiêu tại Huyện Củ Chi, TP. HCM,nhằm đề ra biện pháp phòng trừ tổng hợpcho cây tiêu vùng Đơng Nam bộ• Bệnh hại cây tiêu tại Phú Quốc Bắt đầu bằng cụm từ “thừa”khơng có giá trị thơng tin“Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùngTứ giác long xun”•••••“Nghiên cứu …”“Nghiên cứu đề xuất …”“Kết quả nghiên cứu …”“Cơ sở khoa học …”“Luận cứ khoa học …” Tên đề tài dàiít chữ nhất, thơng tin nhiều nhất, key word• Đề tài: Nghiên cứu quan hệ phụ thuộc giữasản phẩm ngồi gỗ với rừng và con ngườivà đề xuất các giải pháp thích hợp để gópphần cải thiện, nâng cao đời sống đồng bàodân tộc Thái sau khi đóng cửa rừng tự nhiêntại vùng cao xã Tà Bỉnh, huyện Tà Nùng,tỉnh LS …(57)

Tài liệu liên quan

*

Công văn 1417/TCQLĐĐ-CĐKTK giải quyết vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận thuộc Dự án VLAP do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành 2 0 0

*
*

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành 2 0 0

*

Quyết định 107-CP năm 1962 về việc tách Tổng cục Quản lý xây dựng cơ bản ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và đặt thành một cơ quan ngang Bộ, lấy tên là Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành. 1 0 0

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh, Học Phí, Lệ Phí Trường Đại Học Bách Khoa Tp

*

Công văn số 507/BTP-TCCB về việc báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương do Bộ Tư pháp ban hành 1 0 0

*

Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2010 ban hành giá tính thuế tài nguyên quặng BARITE trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành 1 0 0

*

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục phổ cập tiểu học và chống mù chữ ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2 0 0

*

Công văn 46/BXD-KTXD về chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành 1 0 0

*

Công văn số 1261/TTg-KTN về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách của tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 0 0

Xem thêm: Khóa Học Ngắn Hạn Cơ Khí, Thợ Tiện, Thợ Hàn, Thợ Gò, Đào Tạo Ngắn Hạn

*

Nghị quyết số 28-NQ/TW về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Chính trị ban hành 6 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *