Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (342.67 KB, 51 trang )

Đang xem: Các loại hình nghiên cứu khoa học

2. CÁC LOạI HÌNH NGHIÊN CứU KHOAHọCPhân loại theo tính ứng dụngPhân loại theo phương thức nghiên cứuPhân loại theo mục tiêu nghiên cứuPhân loại theo hình thức thu thập dữ liệuTS. Trần Tiến Khai, UEH18 2. CÁC LOạI HÌNH NGHIÊN CứU KHOAHọC2.1 Phân loại theo tính ứng dụngNghiên cứu cơ bản là các công việc mang tính lýthuyết hoặc thực nghiệm được thực hiện chủ yếu đểđạt được các kiến thức mới mang tính nền tảng củacác hiện tượng và các sự kiện thực tế quan sát được,mà không nhằm đến bất kỳ ứng dụng cụ thể nàohoặc sử dụng theo dự định nào.Nghiên cứu cơ bản  phát triển, thử nghiệm, kiểmchứng các phương pháp, quy trình, kỹ thuật và côngcụ nghiên cứu nhằm cải thiện bản thân phương phápluận nghiên cứuTS. Trần Tiến Khai, UEH19 2. CÁC LOạI HÌNH NGHIÊN CứU KHOAHọC2.1 Phân loại theo tính ứng dụngNghiên cứu ứng dụng nhằm đạt các kiến thứcmới, nhưng nó định hướng đến một mục tiêuthực tế cụ thể nào đóTS. Trần Tiến Khai, UEHNghiên cứu ứng dụng  hình thành chính sách,cách thức quản lý mới hoặc cải thiện sự hiểu biết20 2. CÁC LOạI HÌNH NGHIÊN CứU KHOAHọC2.2 Phân loại theo phương thức nghiên cứuNghiên cứu thực nghiệm (empirical research):liên quan đến các hoạt động của đời sống thựctế; khảo sát thực tế hoặc trong điều kiện có kiểmsoátNghiên cứu lý thuyết (theoretical research): làhình thức nghiên cứu chủ yếu thông qua sách vở,tài liệu, các học thuyết và tư tưởngTS. Trần Tiến Khai, UEH21 2. CÁC LOạI HÌNH NGHIÊN CứU KHOAHọC2.3 Phân loại theo mục tiêu nghiên cứuTS. Trần Tiến Khai, UEHNghiên cứu mô tả (descriptive research) Nghiên cứu khám phá (exploratory research) Nghiên cứu tương quan (correlational research) Nghiên cứu giải thích (explanatory research)22 2. CÁC LOạI HÌNH NGHIÊN CứU KHOAHọC2.4 Phân loại theo hình thức thu thập dữ liệuTS. Trần Tiến Khai, UEHNghiên cứu định lượng (quantitative research):lượng hóa sự biến thiên của đối tượng nghiêncứu Nghiên cứu định tính (qualitative research):nhằm mô tả sự vật, hiện tượng; không quan tâmđến sự biến thiên của đối tượng nghiên cứu vàcũng không nhằm lượng hóa sự biến thiên này23 TS. Trần Tiến Khai, UEH3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY24 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY LậpTS. Trần Tiến Khai, UEHluận hay lý lẽ (reasoning): cách thức tư duyđể phân tích và xử lý thông tin Hai cách tiếp cận hay phương pháp: quy nạp (inductive method) và diễn dịch (deductive method).25

Tài liệu liên quan

Xem thêm: Cách Chọn Cỡ Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Công Thức Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học

*

Quyết định 3176/2006/QĐ-UBND về việc thành lập ban vận động “xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 – 2006” đối với trường tiểu học Phù Đổng – quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành 2 0 0

*

Nghị quyết 137/2010/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nam Định do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 ban hành 2 0 0

Xem thêm: Các Khoa Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2021

*

Nghị định 128-HĐBT năm 1985 Quy định về quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại thương đối với hoạt động xuất nhập khẩu và tổ chức xuất nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành 5 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *