Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) tuyển sinh 2020 với các ngành đào tạo như sau:

1. Bảng tổ hợp môn xét tuyển của các chuyên ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Mã xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế

NTH01-01

A00,A01,D01,D07

Ngành Kinh tế

NTH01-02

 

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07

Chuyên ngành Thương mại quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành Kinh tế quốc tế

 

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

A00,A01,D01,D03,D07

Chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế

A00,A01,D01.D07

Ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

NTH02

A00,A01,D01,D07

Ngành Kinh doanh quốc tế

 

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

A00,A01,D01,D06,D07

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn

A00,A01,D01,D07

Ngành Tài chính – Ngân hàng

NTH03

 

Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Ngân hàng

A00,A01,D01,D07

Ngành Kế toán

 

Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

A00,A01,D01,D07

Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

NTH04

D01

Ngành ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại

NTH05

D01, D03

Ngành ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Tiếng Trung thương mại

NTH06

D01, D04

Ngành ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại

NTH07

D01, D06

2. Chỉ tiêu chi tiết theo ngành của từng phương thức của Nhà trường

2.1.

Đang xem: Các khoa của đại học ngoại thương

Xem thêm: Khóa Học Kinh Doanh Online Cầm Tay Chỉ Việc, Kinh Doanh Online

Xem thêm: Cấu Trúc Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học, Cấu Trúc Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển riêng của Nhà trường

*
*
*
*

 * Lưu ý đối với Phương thức xét tuyển 1:

+ Chỉ tiêu được phân bổ đều cho 3 đối tượng xét tuyển theo phương thức này: (1) HS tham gia kỳ thi học sinh giỏi QG; (2) HS đạt giải tỉnh/thành phố; (3) Học sinh hệ chuyên.

+ Cho phép thí sinh trúng tuyển theo chương trình tiêu chuẩn trong bảng trên được chuyển sang chương trình tiêu chuẩn khác mong muốn thuộc ngành trúng tuyển

2.2. Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020

*
*

2.3. Chỉ tiêu theo phương thức tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *