Báo cáo nghiên cứu khoa học: ” KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬT LÝ ĐẾN HIỆU SUẤT GHI CỦA DETECTOR BÁN DẪN SIÊU TINH KHIẾT BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP4C2″ ppsx

Đang xem: Các bài nghiên cứu khoa học bằng tiếng anh

… làm phù hợp các kết quả tính toán với thực nghiệm. Công trình này được thực hiện trong khuôn khổ các Đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên các năm 2006-2008 của Bộ Khoa học và Công … Bình, Võ Xuân Ân. Nghiên cứu sự tăng bề dày lớp germanium bất hoạt trong detector bán dẫn siêu tinh khiết bằng chương trình MCNP. Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ … Hồ Chí Minh. Một trong các đại lượng được nghiên cứu là hiệu suất ghi của detector. Nó khá nhạy với sự thay đổi các thông số detector nên thường được dùng để hiệu chỉnh các thông số này. Do…

*

Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Bằng chứng về hiệu quả của các can thiệp trong chăm sóc trẻ sơ sinh: có đơn vị chăm sóc sơ sinh huyện giải quyết các vấn đề về sức khỏe trẻ sơ sinh trong Như Thành và các bệnh viện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam?” potx

*

Xem thêm: Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Đà Nẵng, Thư Viện Tổng Hợp Tphcm Ở Đâu

*

… đó chưa nắm về nghiên cứu. Nghiên cứu trước dẫn dắt những nghiên cứu mới : Chú ý hạn chế của nghiên cứu cũ để đưa ra nghiên cứu mới Nghiên cứu không phải là sao chép nghiên cứu của người khác: … KH: Nghiên cứu khoa học là cách thức con người tìm hiểu về khoa học một cách có hệ thống (babbie 1986).- Nghiên cứu là dựa trên công trình nghiên cứu của người khácNếu hiện nay chúng ta nghiên … cơ sở thực nghiệm của nghiên cứu, giúp ta khoanh lại các phạm vi mà vấn đề nghiên cứu đặt raLưu ý Lí thuyết nghiên cứu ảnh hưởng đến giả thuyết nghiên cứu. Nhà nghiên cứu có khuynh hướng đưa…

*

Xem thêm: Học Viện Khoa Học Xã Hội Tuyển Sinh Cao Học 2017, Tra Cứu Lịch Học, Lịch Thi

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *