STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl – ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.ThS. Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng Bộ môn 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 513
2 PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe
3 ThS. Dương Quốc Khánh 2008, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 487
4 ThS. Nguyễn Ngọc Hà 2009, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 480
5 ThS. Vũ Đức Vương 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 490
6 ThS. Ngô Văn An 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 460
7 ThS. Nguyễn Hữu Chinh 2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 467
8 TS. Ngô Ngọc Vũ 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2019, Đại học khoa học ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan TOEFL-ITP 500
9 Nguyễn Hữu Thắng
10 KS. Ngô Trọng Hoàn ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
11 TS. Nguyễn Đăng Hào Giám đốc ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp
12 PGS.TS. Phạm Thành Long Trưởng phòng 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 487

Đang xem: Bộ môn cơ điện tử đại học bách khoa

*

*

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tp Hcm, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

*

*

Xem thêm: Khoa Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Tphcm, Đại Học Kinh Tế

*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *