Bộ môn cơ điện tử đại học bách khoa

STT Chức danh, học vị, bọn họ cùng thương hiệu Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thành thục hoặc Toefl - ITPhường Thực tập quốc tế
1 GVC.ThS. Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng Bộ môn 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ổn, cả nước 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ổn, đất nước hình chữ S TOEFL-ITP 513
2 PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe
3 ThS. Dương Quốc Khánh 2008, ĐH Bách Khoa Thành Phố Hà Nội, toàn quốc 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, toàn nước TOEFL-ITP. 487
4 ThS. Nguyễn Ngọc Hà 2009, ĐH Bách Khoa thủ đô, Việt Nam 2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô, cả nước TOEFL-ITPhường 480
5 ThS. Vũ Đức Vương 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, đất nước hình chữ S 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Ngulặng, đất nước hình chữ S TOEFL-ITPhường 490
6 ThS. Ngô Văn uống An 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ổn, toàn nước ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Ngulặng, nước ta TOEFL-ITPhường 460
7 ThS. Nguyễn Hữu Chinch 2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ổn, toàn quốc 2012, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Ngulặng, cả nước TOEFL-ITP 467
8 TS. Ngô Ngọc Vũ 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguim, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Ngulặng, nước ta 2019, Đại học tập khoa học vận dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan TOEFL-ITP 500
9 Nguyễn Hữu Thắng
10 KS. Ngô Trọng Hoàn ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ổn, Việt Nam
11 TS. Nguyễn Đăng Hào Giám đốc ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguim, VN ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguim, toàn nước Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp
12 PGS.TS. Phạm Thành Long Trưởng chống 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ổn, đất nước hình chữ S 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguim, VN 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Ngulặng, nước ta TOEFL-ITP 487

Bạn đang xem: Bộ môn cơ điện tử đại học bách khoa

*

*

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tp Hcm, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

*

*

*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN