*

*

Căn cứ kế hoạch số 149 /KH-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020.

Đang xem: Bộ khoa học và công nghệ tuyển dụng

 Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển dụng 21 chỉ tiêu viên chức năm 2020 cho một số đơn vị sự nghiệp như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo);

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Vòng 2: Phỏng vấn.

Thí sinh có hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với từng vị trí đăng ký dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.

– Nội dung phỏng vấn: năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Hình thức: phỏng vấn, thời gian 30 phút. Thang điểm 100.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả kiểm tra thực hành ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

– Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2015, Điểm Chuẩn Đh Bách Khoa Hà Nội Năm 2015

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

TT Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng
1 Báo Khoa học và Phát triển Chuyên viên văn phòng 01
Kế toán viên 01
Phóng viên, biên tập viên 10
2 Văn phòng chương trình Nông thôn miền núi Chuyên viên theo dõi dự án 03
Kế toán viên 04
3 Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Chuyên viên tổng hợp 01
Chuyên viên hợp tác quốc tế 01

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo này).

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6 được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Lý lịch khoa học (nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

– 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong (theo mẫu Bìa hồ sơ kèm theo Thông báo này).

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai man không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng

– Địa điểm nhận hồ sơ và thu phí đăng ký dự tuyển:

+ Đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức tại Báo Khoa học và Phát triển: Văn phòng, tầng 1, trụ sở Báo Khoa học và Phát triển, 70 trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi: Văn phòng tầng 7, phòng 720 Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Điểm Sáng: Chương Trình Cử Nhân Tài Năng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm

+ Đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Ủy ban Vũ trụ: Văn phòng tầng 8, phòng 820, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *