Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ ( tên giao dịch tiếng Anh: Nacentech Technology and Business Incubator Center – NTBIC) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ ( tên giao dịch tiếng Anh: Nacentech Technology and Business Incubator Center – NTBIC) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đang xem: Bộ khoa học và công nghệ tiếng anh

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có Trụ sở tại Khu thực nghiệm Bần Yên Nhân – Hưng Yên và Văn phòng đại diện tại 25 Lê Thánh Tông – Hà Nội.

Trung tâm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức khoa học công nghệ:

– Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong lựa chọn, tiếp thu, giải mã, làm chủ, cải tiến công nghệ.

– Cung cấp cơ sở vật chất – kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Xây dựng mô hình kinh doanh, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ của tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khác có hoạt động tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

– Tư vấn xây dựng phát triển, hỗ trợ thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng được giao.

Xem thêm: Lợi ích của việc sử dụng Bitcoin khi chơi các trò chơi sòng bạc trực tuyến

– Đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực quản lý công nghệ và triển khai sản phẩm công nghệ cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

– Sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

– Tư vấn, đào tạo về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ.

– Quảng bá công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Đầu tư, huy động vốn đầu tư, hỗ trợ hoạt động tài chính, tín dụng cho ươm tạo và thương mại hóa công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Phát triển, tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế về ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Xem thêm: Khoa Điều Dưỡng Đại Học Y Dược Tp Hcm, Bộ Môn Điều Dưỡng Đại Học Y Dược Tp

– Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện Ứng dụng Công nghệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *