Download ebook bình luận khoa học bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) gồm 2 phần: bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 1999 (phần chung) và bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 1999 (phần các tội phạm)

 

Những nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 1999 (phần chung)

1. Khái niệm tội phạm, đồng phạm:

Sửa đổi khái niệm tội phạm trong bộ luật Hình sự hiện hành (Tác giả: Nguyễn Đức)Vấn đề mặt chủ quan của đồng phạm (Tác giả: Cao Thị Oanh)Bàn về khái niệm nạn nhân của tội phạm (Tác giả: Th.S Trần Hữu Tráng)

2. Cấu thành tội phạm:

Các dạng cấu thành tội phạm trong bộ luật hình sự (Tác giả: ThS. Nguyễn Mai Bộ)Về loại tội phạm có hai hình thức lỗi (Tác giả: ThS. Lô Văn Lý)

3. Trách nhiệm hình sự:

Phân hóa trách nhiệm hình sự – Một số vấn đề lý luận cơ bản (Tác giả: PGS.TSKH. Lê Cảm – ThS. Cao Thị Oanh)

4. Thời hiệu truy cứu TNHS, miễn TNHS:

Một số vấn đề về thời hiệu truy cứu TNHS và cách tính thời hiệu truy cứu TNHS trong một số trường hợp cụ thể (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)

5. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Bộ Luật hình sự hiện hành mâu thuẫn trong quy định tuổi chịu TNHS và người đã thành niên (Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt)

6.

Đang xem: Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2009

Xem thêm: Khóa Học Kế Toán Ngắn Hạn Trường Đại Học Kinh Tế Ngắn Hạn, Khoa Kế Toán

Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xem thêm: Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Phát Sinh Khối Lượng Thi Công, Phụ Lục Hợp Đồng Bổ Sung Khối Lượng Xây Dựng

Các tình tiết tăng nặng TNHS: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Tác giả: Trịnh Tiến Việt)Các tình tiết tăng nặng TNHS phản ánh cách thức thực hiện tội phạm và một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)Bàn về tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm g khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự (Tác giả: ThS. Lê Văn Luật)Một số vấn đề về tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)

7. Các tình tiết phạm tội:

8. Định tội danh và hình phạt:

Vấn đề xác định và chuyển hóa tội danh nặng hơn, nhẹ hơn và ngược lại (Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Hậu)Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: Trịnh Quốc Toản)Điểm mới trong bộ luật hình sự năm 1999 về hình phạt bổ sung (Tác giả: Đào Lệ Thu)Chế độ thử thách của án treo trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: ThS. Phạm Văn Báu)Một số vấn đề về “tổng hợp hình phạt tù với án treo” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)Nguyên lý của việc bỏ hay giữ hình phạt tử hình (Tác giả: Ths Bùi Ngọc Sơn)

9. Quy định đối với người chưa thành niên:

Hoàn thiện những quy định về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: TS. Cao Thị Oanh)Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên)

10. Hoàn thiện Bộ Luật hình sự:

 

*

File này chỉ hoạt động khi mở bằng máy tính

 

Tải về máy: Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 1999 (phần chung)

 

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 1999 (phần các tội phạm)

 

Các tìm kiếm liên quan đến download bình luận khoa học bộ luật hình sự 1999, bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 1999 (phần chung), download bình luận khoa học bộ luật hình sự 2017, bình luận khoa học bộ luật hình sự đinh văn quế tập 1, bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 1, bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 2, bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015, bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2009, bình luận khoa học bộ luật hình sự pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *