Để kịp thời phổ biến Bộ luật Dân sự 2015 và các những quy định pháp luật mới nhất về Dânsự, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân xuất bản cuốnSách: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

*

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Phương thức tiếp cận của nhóm tác giả là phân tích làm rõ nội dung của từng điều luật; Bình luận các nội dung tích cực và phù hợp với thực tiễn thực hiện và áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự; phát hiện những nội dung còn hạn chế, chồng chéo, trùng lập, thiếu khuyết từ đó có định hướng hoàn thiện.

Đang xem: Bình luận khoa học bộ luật dân sự 2015

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. Sách được xuất bản năm 2017 có độ dày 1127 trang khổ lớn A4 (19×27), hình thức bìa mềm, sách đẹp, trang trọng, Trân trọng giới thiệu!

+

Bộ luật dân sự năm 2015 ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự,góp phần tạo nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định của hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ tốt hơn quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế.

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 (Bộ luật dân sự năm 2015). Ngày 08 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN về việc công bố Luật. Bộ luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tuyển Sinh 2015 Đhyk PhạM Ngoc ThạCh

*

Sách “Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015”.

Để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015 và đưa Bộ luật đi vào cuộc sống, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản quyển sách “Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015”.

Xem thêm: Khoa Kế Toán Đại Học Thương Mại, Khoa Kế Toán

Quyển sách được biên soạn theo phương pháp chỉ dẫn chi tiết từng điều luật với mục đích tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đọc tra cứu áp dụng văn bản quy phạm pháp luật một cách dễ dàng và hiệu quả.Sách do TS Trần Văn Biên biên soạn.TS Trần Văn Biên là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và giảng dạy về Bộ Luật dân sự .

Sách có độ dày 600 trang, khổ 20×28, xuất bản quý III/2018, giá phát hành 490.000đ/ 1 cuốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *