Câu 414938: Tính trọng lượng riêng của một hộp sữa, biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh 397g và có thể tích 314ml. Chọn đáp số đúng.

Đang xem: Biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh 397g và có thể tích 314ml. trọng lượng riêng của sữa là

A. 1,264 N/m3.

B. 0,791 N/m3.

Xem thêm: Phòng Khám Nam Khoa Đại Học Y Dược, Phòng Khám Nam Khoa

C. 2650 N/m3.

D. 1265 N/m3.

Xem thêm: Khám Và Điều Trị Chuyên Khoa Nam Học Việt Đức, Kinh Nghiệm Đi Khám Tại Trung Tâm Nam Học

Giải chi tiết:

Ta có : (left{ egin{array}{l}m = 397g = 0,397kg\V = 314ml = dfrac{{314}}{{1000}}d{m^3} = dfrac{{314}}{{1000,000}}{m^3} = 3,{14.10^{ – 4}}{m^3}end{array}
ight.)

Trọng lượng riêng : (d = dfrac{P}{V} = dfrac{{10.m}}{V} = dfrac{{10.0,397}}{{3,{{14.10}^{ – 4}}}} = 12,643N/{m^3})

Chọn C.

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Tel:
1800.6947

*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *