– Any -Biểu mẫu tính khối lượng khoa học Nhóm BBiểu mẫu xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt NamQT.thietbihopkhoi.com.01 – Quy trình đăng ký sở hữu công nghệQT.thietbihopkhoi.com.02 – Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa họcQT.thietbihopkhoi.com.03 – Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa họcQT.thietbihopkhoi.com.04 – Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng – giáo trìnhQT.thietbihopkhoi.com.05 – Quy trình quản lý hoạt động báo chí chuyên ngànhQuyết định Ban hành Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt NamQuy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hảiQuy định v/v hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tếThể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Mẫu dự trù kinh phí phục vụ tổ chức – BM.03-QT.thietbihopkhoi.com.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 – Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Chương trình hội nghị, hội thảo – BM.04-QT.thietbihopkhoi.com.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 – Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Hướng dẫn và mẫu trình bày báo cáo/tham luận khoa học – BM.05-QT.thietbihopkhoi.com.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 – Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Phiếu đánh giá báo cáo, tham luận của Hội đồng – BM.06-QT.thietbihopkhoi.com.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 – Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Báo cáo kết quả, biên bản hội nghị, hội thảo – BM.07-QT.thietbihopkhoi.com.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 – Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Phụ lục – Bảng phân công chuẩn bị Tổ chức Hội nghị Hội thải Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 – Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
QT.thietbihopkhoi.com.01 – Quy trình đăn ký sở hữu công nghệ Tải về QT.thietbihopkhoi.com.01 – Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa – Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH Tải về QT.thietbihopkhoi.com.01 – Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp – Phụ Lục A -Mẫu Số: 03-KDCN Tải về QT.thietbihopkhoi.com.01 – Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký sáng chế – Phụ lục A – Mẫu số: 01-SC Tải về QT.thietbihopkhoi.com.01 – Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *