Biên Bản Hội Thảo Khoa Học Cấp Khoa

- Any -Biểu mẫu mã tính trọng lượng kỹ thuật Nhóm BBiểu chủng loại xét khuyến mãi Trao Giải “Nghiên cứu giúp khoa học NEPTUNE” Trường Đại học tập Hàng hải Việt NamQT.KHcông nhân.01 - Quy trình ĐK mua công nghệQT.thietbihopkhoi.com.02 - Quy trình tổ chức triển khai hội nghị hội thảo khoa họcQT.thietbihopkhoi.com.03 - Quy trình quản lý những đề bài phân tích khoa họcQT.KHcông nhân.04 - Quy trình soạn cùng xây đắp bài bác giảng - giáo trìnhQT.KHcông nhân.05 - Quy trình làm chủ vận động báo chí truyền thông siêng ngànhQuyết định Ban hành Thể lệ Xét Tặng Ngay Giải thưởng “Nghiên cứu vãn kỹ thuật NEPTUNE” Trường Đại học tập Hàng hải Việt NamQuy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hảiQuy định v/v cung cấp ngân sách đầu tư dự án công trình kỹ thuật ra mắt quốc tếThể lệ xét khuyến mãi ngay giải thưởng Nghiên cứu giúp công nghệ Sinc viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Mẫu lường trước kinh phí đầu tư ship hàng tổ chức - BM.03-QT.KHcông nhân.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 - Quy trình tổ chức triển khai hội nghị hội thảo chiến lược kỹ thuật
Mẫu Chương trình hội nghị, hội thảo chiến lược - BM.04-QT.thietbihopkhoi.com.02 Tải về QT.KHcông nhân.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo chiến lược kỹ thuật
Hướng dẫn và chủng loại trình bày báo cáo/tmê man luận khoa học - BM.05-QT.KHcông nhân.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 - Quy trình tổ chức triển khai hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Phiếu review báo cáo, tđắm đuối luận của Hội đồng - BM.06-QT.thietbihopkhoi.com.02 Tải về QT.KHcông nhân.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo kỹ thuật
Mẫu Báo cáo kết quả, biên bản hội nghị, hội thảo - BM.07-QT.KHcông nhân.02 Tải về QT.thietbihopkhoi.com.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo kỹ thuật
Prúc lục - Bảng phân công chuẩn bị Tổ chức Hội nghị Hội thải Tải về QT.KHcông nhân.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
QT.thietbihopkhoi.com.01 - Quy trình đnạp năng lượng cam kết cài đặt technology Tải về QT.thietbihopkhoi.com.01 - Quy trình ĐK sở hữu công nghệ
Tờ khai ĐK Nhãn hiệu hàng hóa - Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH Tải về QT.thietbihopkhoi.com.01 - Quy trình đăng ký mua công nghệ
Tờ knhị đăng ký Kiểu dáng công nghiệp - Phụ Lục A -Mẫu Số: 03-KDcông nhân Tải về QT.thietbihopkhoi.com.01 - Quy trình ĐK sở hữu công nghệ
Tờ knhị ĐK sáng tạo - Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC Tải về QT.KHcông nhân.01 - Quy trình đăng ký download công nghệ