Báo Cáo Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12

thietbihopkhoi.com mời chúng ta tham khảo Mẫu report kết quả tổ chức triển khai tiếp thu kiến thức, quán triệt với xúc tiến tiến hành Nghị quyết ... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá...) vào nội dung bài viết này. Đây là chủng loại tầm thường dùng làm report tác dụng tổ chức triển khai tiếp thu kiến thức, cửa hàng triệt cùng tiến hành triển khai Nghị quyết TW5 khóa 12, Nghị quyết TW4 khóa 12...

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả học tập nghị quyết trung ương 6 khóa 12


Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 5 khóa XII của Đảng viênBài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên

Mời chúng ta tham khảo câu chữ của mẫu mã báo cáo:ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆPCHI (ĐẢNG) BỘ................................Số - BC/CB (ĐB)ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMPhan Thiết, ngày .......tháng........năm trăng tròn....
BÁO CÁO

tác dụng tổ chức triển khai tiếp thu kiến thức, quán triệt cùng xúc tiến thực hiệnNghị quyết .............của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá...)

-----

I- Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và chất vấn.

Xem thêm: Ctt Đhbkhn - Phòng Đào Tạo

1- Việc xây cất planer thực thi thực hiện:Xây dựng Kế hoạch số......-KH/CB (ĐB), ngày......mon......năm.....2- Công tác tổ chức học hành, cửa hàng triệt cùng tuim truyền:- Tổng số cán bộ, đảng viên được tiếp thu kiến thức, cửa hàng triệt..........., xác suất.........%Trong đó: + Lớp cán cỗ chủ chốt vì Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức triển khai gồm......../........đ/c tham dự, Phần Trăm.......%;+ Lớp cấp cho ủy chi (đảng) cỗ tự tổ chức:.........lớp; bao gồm............./........đảng viên, tỷ lệ......%; gồm............../............quần chúng, Xác Suất.......%;
- Tài liệu ship hàng tiếp thu kiến thức, cửa hàng triệt;- Báo cáo viên;- Thời gian, quy trình tổ chức triển khai học hành, tiệm triệt;- Những cách làm cho tốt, sáng chế trong tổ chức tiếp thu kiến thức, cửa hàng triệt;- Tinch thần, cách biểu hiện vào học tập, quán triệt của cán bộ, đảng viên;- Nhận xét, tiến công giá: Nêu rõ những phương diện được, khó khăn, vướng mắc vào quy trình tổ chức triển khai học tập, cửa hàng triệt.3- Công tác bình chọn, đo lường và thống kê vấn đề học tập quyết nghị của đảng viên:4- Công tác thông dụng, tulặng truyền quyết nghị mang đến đoàn viên, hội viên, người công nhân, người lao rượu cồn (tuyên truyền qua khối hệ thống biết tin đại chúng, hoặc những hiệ tượng khác)

II- Kiến nghị, khuyến cáo so với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Nơi nhận:- BTV Đảng ủy KDN; BÍ THƯ- Lưu CB (ĐB).T/M CẤP. ỦY

Bản khẳng định cùng chiến lược tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Mẫu cam kết triển khai Nghị quyết TW4 khóa 12 Bài thu hoạch quyết nghị TW 5 khóa 12 Thu hoạch quyết nghị TW 5 khóa XII Mẫu quyết nghị của đại hội công đoàn Mẫu quyết nghị của đại hội công đoàn mới nhất