Bài Báo Nghiên Cứu Khoa Học

1 AN TOÀN MẠNG BẰNG PHẦN MỀM ISA SERVER.

Bạn đang xem: Bài báo nghiên cứu khoa học

Tác giả: Hoaàng Công Dương. Tạp chí: ., số: ., trang: ., năm: 2021 2 Nghiên cứu vớt tính chất đan rối với viễn cài lượng tử của tinh thần kết hợp cặp thêm một với sút một photon. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Tdiệt, Hồ Sỹ Cmùi hương. Tạp chí: Kỷ yếu đuối Hội nghị Vật lý Ta dua Thiên Huế 2021, số: NC/2021, trang: 90, năm: 2021 Minc chứng: . 3 ỨNG DỤNG DẠY HỌC ONLINE MICROSOFT TEAMS. Tác giả: Hoàng Công Dương. Tạp chí: ., số: , trang: , năm: 2021 4 TỪ LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN CÔNG CỦA C.MÁC BÀN VỀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆPhường Tại VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Phạm Thị Minc Nguyệt. Tạp chí: Đại học tập Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2021 5 Thực trạng phân tích khoa học tại khoa ngoại ngữ Đại học Đồng Nai và những phía phân tích chính: Vấn đề cùng giài pháp: The reality of scientific research at the Department of English & the main studies: Problems and Solutions. Tác giả: Trương Phi Luân. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2021 Minh chứng: . 6 DẠY HỌC MÔN TOÁN trung học cơ sở THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN. Tác giả: Lê Anh Tuấn. Tạp chí: Seminar cỗ môn Toán thù, số: , trang: , năm: 2021 7 DẠY HỌC MÔN TOÁN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN. Tác giả: Lê Anh Tuấn. Tạp chí: Seminar bộ môn Tân oán, số: , trang: , năm: 2021 8 Phytochemical components of Macrosolen tricolor (L.) Dans. whole plant. Tác giả: Le Kieu Hung, Phan Nhat Minc , Bui Trong Dat, Ngo Quoc Luan, Huynh Bui Linch Chi, Pđam mê Nguyen Kyên ổn Tuyen , Phan Hoang Linch , Tran Thi Ngoc Mai , Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(3), trang: 326-330, năm: 2021 Minc chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000173. 9 Sử dụng bộ phân tách thứ tdiệt lực theo hướng cách tân và phát triển năng lực thực nghiệm cho học viên vào dạy dỗ học Vật lì 8. Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Quách Nguyễn Bảo Ngulặng, Đỗ Hùng Dũng, Dương Đức Giáp. Tạp chí: Tạp chí Khoa học tập Đại học tập Huế, số: Vol.130 No.6B, trang: , năm: 2021 Minch chứng: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6178 10 Chế độ tài sản của bà xã chồng theo hình thức hôn nhân gia đình năm 2014. Tác giả: Đỗ Thị Huyền Thanh hao. Tạp chí: Báo cáo Seminar 2021, số: , trang: , năm: 2021 Minch chứng: Tập báo cáo Seminar 2021. 11 Một số vấn đề pháp luật về có tnhì hộ theo điều khoản Hôn nhân gia đình 2014. Tác giả: Đỗ Thị Huyền Thanh hao.

Xem thêm: Các Ví Dụ Về Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học, Cấu Trúc Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

Tạp chí: Báo cáo Seminar 2021, số: , trang: , năm: 2021 Minh chứng: Tập báo cáo Seminar 2021. 12 Kế toán thù cùng hình thức dịch vụ kế toán thù của cả nước với các cam đoan hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí Tài bao gồm, số: Kỳ 2 - Tháng 3 (749), trang: 82, năm: 2021 Minh chứng: Tạp chí. 13 On Finite-Time đầu ra Feedbachồng Sliding Mode Control of a Multi-Motor System”. Tác giả: . Psi Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 . Tạp chí: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , số: . Psi Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , trang: pp 51-61., năm: 2021 Minh chứng: sẽ đăng. 14 A new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale. Tác giả: Huynh Bui Linch Chi, Bui Van Muoi, Nguyen Thi Hoai vệ Thu, Nguyen Kyên Phi Phung. Tạp chí: Vietphái mạnh Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 47-51, năm: 2021 Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202060096. 15 Flavonoids và phenolics from the whole plant of Macrosolen bidoupensis Tagane&V.S.Dang . Tác giả: Le Kieu Hung, Phan Duy Tkhô hanh, Phan Nhat Minc, Bui Trong Dat, Pmê mệt Nguyen Kyên Tuyen, Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Ngoc Dan, Dang Van Son, Mai Dinc Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 115-119, năm: 2021 Minch chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202000138. 16 Quá trình hiện ra cùng trở nên tân tiến của khoa học cải tiến và phát triển ngữ điệu tuổi thiếu nhi sống Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Tkhô hanh Thảo. Tạp chí: Giáo dục đào tạo cùng thôn hội, số: điều đặc biệt, trang: 5, năm: 2021 Minch chứng: www.giaoducvaxahoi.vn. 17 Phenolic compounds from the lichen Parmotrema tinctorum. Tác giả: Huynh Bui Linc Chi , Van Muoi Bui, Thi Quynh Nhu Phan, Kyên Phi Phung Nguyen. Tạp chí: Tạp chí phát triển Khoa học cùng Công nghệ, số: 24(1), trang: 1842-1846, năm: 2021 Minch chứng: http://stdj.scienceandcông nghệ.com.vn/index.php/stdj/article/view/2490 18 Idiom teaching strategies và teachers" và students" perceptions of teaching & learning English idioms. Tác giả: Lê Tuấn Đạt, Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: Số 20/2021, trang: 71-87, năm: 2021 Minch chứng: http://thietbihopkhoi.com.edu.vn 19 Idiom teaching strategies and teachers" và students" perceptions of teaching and learning English idioms. Tác giả: Lê Tuấn Đạt, Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠPhường CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: Số 20/2021, trang: 71-87, năm: 2021 Minh chứng: http://thietbihopkhoi.com.edu.vn 20 Vận dụng cách thức “xây” cùng “chống” theo tứ tưởng TP HCM vào bảo vệ nền tảng gốc rễ tư tưởng của Đảng, chống chọi phản bác phòng quan điểm không nên trái, cừu địch trong tình hình mới. Tác giả: Phạm Thị Minch Nguyệt. Tạp chí: Tạp chí Khoa học tập bao gồm trị, số: 01, trang: 33-38, năm: 2021