*

Đặt làm trang chủ

Đang xem: Bài báo nghiên cứu khoa học về kinh tế

Về hoạt động nghiên cứu

Thông báo

Tư vấn chính sách

Nhóm nghiên cứu mạnh

Sản phẩm KHCN tiêu biểu

Bài báo quốc tế

Bài báo trong nước

NCKH sinh viên

Download tài liệu NCKH

Đề tài đang thực hiện

Văn bản hướng dẫn

Biểu mẫu về NCKH

*

Các bài báo đăng tạp chí quốc tế 6 tháng đầu năm 2021 Danh sách các bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN 6 tháng đầu năm 2021
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2020 Danh sách các bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2020
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2019 Danh sách các bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2019
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2018 Danh sách các bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2018
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2018 Danh sách các bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2018
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2017 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2017.

Xem thêm: Khóa Học Phiên Dịch Tiếng Anh, Khóa Học Phiên Dịch Đuổi/Nối Tiếp (Module 1)

Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2016 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2016
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2015 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2015
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2014 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2014:
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2013 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2013:
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2012 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2012:
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2011 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN năm 2011:
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế từ năm 2005 đến 2010 Danh sách bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN từ năm 2005 đến 2010:
Các bài báo của cán bộ, giảng viên ĐHKT được đăng trên tạp chí quốc tế năm 2012 Để tiện cho việc tham khảo, tra cứu tài liệu, BBT website Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN xin giới thiệu danh sách các bài báo của cán bộ, giảng viên nhà trường được đăng trên tạp chí quốc tế năm 2012:

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Tphcm 2013 : Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Tphcm

Danh mục bài báo của cán bộ, giảng viên Trường ĐHKT – ĐHQGHN đăng trên các tạp chí quốc tế Danh mục bài báo của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đăng trên các tạp chí quốc tế từ năm 2005 đến 2011:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *