BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ KINH TẾ

*
Đặt làm cho Home

Bạn đang xem: Bài báo nghiên cứu khoa học về kinh tế

Về hoạt động nghiên cứu

Thông báo

Tư vấn chính sách

Nhóm nghiên cứu mạnh

Sản phẩm KHCN tiêu biểu

Bài báo quốc tế

Bài báo vào nước

NCKH sinh viên

Download tài liệu NCKH

Đề tài đã thực hiện

Văn bản hướng dẫn

Biểu mẫu về NCKH


*

Các bài bác báo đăng tập san thế giới 6 mon đầu năm mới 2021 Danh sách những bài xích báo đăng các tập san quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinc tế - ĐHQGHN 6 tháng đầu năm mới 2021
Các bài bác báo đăng tập san quốc tế năm 20đôi mươi Danh sách các bài bác báo đăng những tập san quốc tế của cán cỗ, giáo viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGThành Phố Hà Nội năm 2020
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2019 Danh sách các bài bác báo đăng những tập san quốc tế của cán bộ, giáo viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGTP Hà Nội năm 2019
Các bài báo đăng tập san quốc tế năm 2018 Danh sách những bài bác báo đăng các tập san thế giới của cán cỗ, giáo viên Trường ĐH Kinc tế - ĐHQGThành Phố Hà Nội năm 2018
Các bài bác báo đăng tập san thế giới năm 2018 Danh sách những bài báo đăng các tạp chí nước ngoài của cán cỗ, giáo viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGThành Phố Hà Nội năm 2018
Các bài xích báo đăng tạp chí thế giới năm 2017 Danh sách bài bác báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHà Nội năm 2017.

Xem thêm: Khóa Học Phiên Dịch Tiếng Anh, Khóa Học Phiên Dịch Đuổi/Nối Tiếp (Module 1)

Các bài xích báo đăng tập san quốc tế năm năm nhâm thìn Danh sách bài báo đăng những tập san quốc tế của cán cỗ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHà Nội năm năm nhâm thìn
Các bài xích báo đăng tạp chí nước ngoài năm năm ngoái Danh sách bài báo đăng những tập san quốc tế của cán cỗ, giáo viên Trường ĐH Kinch tế - ĐHQGTP Hà Nội năm 2015
Các bài xích báo đăng tạp chí nước ngoài năm 2014 Danh sách bài bác báo đăng các tạp chí quốc tế của cán cỗ, giảng viên Trường ĐH Kinch tế - ĐHQGHN năm 2014:
Các bài bác báo đăng tập san quốc tế năm trước đó Danh sách bài xích báo đăng những tập san nước ngoài của cán cỗ, giáo viên Trường ĐH Kinc tế - ĐHQGHà Nội năm 2013:
Các bài bác báo đăng tạp chí nước ngoài năm 2012 Danh sách bài bác báo đăng các tập san thế giới của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinch tế - ĐHQGTP Hà Nội năm 2012:
Các bài báo đăng tạp chí nước ngoài năm 2011 Danh sách bài xích báo đăng những tập san thế giới của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinch tế - ĐHQGHà Nội năm 2011:
Các bài xích báo đăng tập san quốc tế từ thời điểm năm 2005 cho 2010 Danh sách bài xích báo đăng các tập san nước ngoài của cán cỗ, giáo viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGTP Hà Nội từ thời điểm năm 2005 mang đến 2010:
Các bài xích báo của cán cỗ, giáo viên ĐHKT được đăng bên trên tập san quốc tế năm 2012 Để nhân thể mang đến vấn đề tham khảo, tra cứu vãn tài liệu, BBT trang web Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHà Nội xin reviews danh sách những bài báo của cán cỗ, giảng viên bên ngôi trường được đăng trên tập san nước ngoài năm 2012:
Danh mục bài xích báo của cán bộ, giáo viên Trường ĐHKT - ĐHQGThành Phố Hà Nội đăng bên trên những tập san quốc tế Danh mục bài xích báo của cán cỗ, giảng viên Trường Đại học tập Kinh tế - ĐHQGHN đăng trên các tập san nước ngoài từ thời điểm năm 2005 mang lại 2011: