BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

*

Kỷ yếu đuối tất cả đôi mươi bài biểu lộ tận tâm của đội hình giảng viên Khoa Ngoại ngữ Kinch tế nhằm nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức của SV, quan trọng đặc biệt nâng cấp tài năng viết khóa luận tốt nghiệp của SV bộc lộ qua chủ thể bao gồm của hội thảo: ‘Supporting learners in writing thesis report và language skills’


Bạn đang xem: Bài báo khoa học bằng tiếng anh

*

Ngày 31 mon 7 năm 20đôi mươi vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Kinch tế đã tổ chức triển khai hội thảo chiến lược khoa học cùng với công ty đề: “On-line teaching of English during the pandemic”.Dưới đây là bắt tắt những bài viết đăng trong kỷ yếu:


Xem thêm: 10+ Bài Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Chọn Lọc

*

Kỷ yếu của Hội thảo tất cả 23 nội dung bài viết biểu lộ tận tâm vào huấn luyện cùng nghiên cứu của các người sáng tác thông qua những vụ việc nlỗi nâng cấp kết quả huấn luyện và đào tạo nước ngoài ngữ với đa số vạc hiện nay vào nghiên cứu và phân tích ngôn ngữ nhằm mục tiêu ship hàng cho câu hỏi dạy và học tập nước ngoài ngữ.


*

Nguyễn Thị Klặng Tdiệt, M.A.Lecturer of School of Foreign Languages for Economics – thietbihopkhoi.com

As a famous quote goes: “the world is like a book & those who vì chưng not travel read only one page”. Reading only a few pages of “this book” from my last visits to some Singaporean universities, I have earned a lot of food for thought as a traveller. As a teacher, the trips lớn National University of Singapore và Nanyang Technology University induced my inspiration for this research on teaching approach.


*
 Duong Thi Thuy Uyen, M.A.Lecturer of School of Foreign Languages for Economics – thietbihopkhoi.com

In language testing, the standards of Quality and Fairness are of great importance because they guarantee the accurate, reliable và fair measurement of the learners’ language capability. One of the elements which helps khổng lồ meet these standards is calibration. Therefore, in the process of preparation và administering the thử nghiệm, calibration should be conducted to lớn ensure accuracy, reliability and fairness in assessing learners’ language proficiency levels.