Tiếp tục trong chuỗi bài viết về thạc sĩ quản lý giáo dục, Luận Văn Việt xin chia sẻ tới bạn 100 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non hay và mới nhất hiện nay. Mời các thầy cô giáo mầm non tham khảo các đề tài sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng vào những tiết giảng dạy của mình.

Đang xem: đề tài nghiên cứu khoa học tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 6 tuổi

*
*
*
*
*

60. SKKN Một số kinh nghiệm giúp trẻ thích nghi với môi trường ở trường mầm non

61. SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng làm đồ dùng học tập, đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương

62. SKKN Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Tam Hưng B

63. SKKN Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú

64. SKKN Một số biện pháp xây dựng nền nếp- kỷ cương trong trường Mầm no

65. SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5- 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng

66. SKKN Lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

67. SKKN Một số biện pháp của hiệu trưởng về chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường mầm non

68. SKKN Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán

69. SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác xã hội hóa để xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực

70. SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo lớn trường mẫu giáo Hướng Dương

71. SKKN Một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ em 5 – 6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng môn học Làm quen với môi trường xung quanh

72. SKKN Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ trong Trường Mầm non

73. SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non

74.

Xem thêm: Yêu Cầu Khoa Học Đối Với Sản Phẩm, Nghiên Cứu Khoa Học

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Hóa Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội, Khoa Hóa Học

SKKN Một số kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng ở trường mầm non

75. SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

76. SKKN Một số biện pháp gúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn chữ cái

77. SKKN Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo nhỡ học tốt môn tạo hình

78. SKKN Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non

79. SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xã hội hoá giáo dục mầm non

80. SKKN Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5-6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao

81. SKKN Một số biện pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng

82. SKKN Công tác chỉ đạo phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mẫu giáo Xuân Thuỷ

83. Một số biện pháp rèn nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

84. SKKN một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học

85. SKKN công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo thị trấn ba tri

86. SKKN Hãy mang dân ca đến gần hơn với trẻ 5- 6 tuổi

87. SKKN phong chông tai nạn thương tích trong trương mầm non

88. SKKN tăng cường tiếng việt nhằm phát triển vốn từ cho trẻ sở tại lớp mầm 1 trường mầm non hoàng oanh thông qua trò chơi

89. SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *