Aristotle, Socrates, Platon, Khổng Tử… là những nhà triết học vĩ đại nổi tiếng nhất thế giới với những di sản để đời. Aristotle là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử. Triết gia Aristotle học trò xuất sắc của Platon và thầy dạy của Alexander Đại đế. Ông cùng với Platon và Socrates trở thành ba trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại. Platon là thầy giáo của Aristotle và là một triết gia vĩ đại. Không chỉ xuất chúng trong lĩnh vực triết học, Platon còn là thiên tài ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục. Khổng Tử là một triết gia lỗi lạc ở Trung Quốc. Ông còn là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng, đặc biệt là người sáng lập ra Nho giáo. Ông được người đời tôn sưng là “vạn thế sư biểu” (bậc thầy của muôn đời). Socrates là một trong số ba trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại. Triết gia này nổi tiếng với phương pháp lập luận mang tên ông. Cụ thể phương pháp Socrates là phương pháp truy vấn biện chứng hay phương pháp bác bỏ bằng lôgíc. Để giải quyết một vấn đề, người ta chia nhỏ vấn đề đó thành một hệ thống các câu hỏi liên tục, liền mạch. Các câu trả lời sẽ dần dẫn đến lời giải cần tìm kiếm. Kết luận nào dẫn tới mâu thuẫn sẽ bị loại bỏ. Niccolo Machiavelli sống vào thời Phục hưng ở Italy. Ông là một nhà ngoại giao, nhà triết học chính trị, nhạc gia, nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng thế giới. Triết gia người Anh John Locke (1632-1704) đã có ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà triết học. Ông là nhà triết học theo <…>

Aristotle, Socrates, Platon, Khổng Tử… là những nhà triết học vĩ đại nổi tiếng nhất thế giới với những di sản để đời.

Đang xem: 10 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử

Aristotle là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử. Triết gia Aristotle học trò xuất sắc của Platon và thầy dạy của Alexander Đại đế. Ông cùng với Platon và Socrates trở thành ba trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại.

Platon là thầy giáo của Aristotle và là một triết gia vĩ đại. Không chỉ xuất chúng trong lĩnh vực triết học, Platon còn là thiên tài ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục.

Khổng Tử là một triết gia lỗi lạc ở Trung Quốc. Ông còn là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng, đặc biệt là người sáng lập ra Nho giáo. Ông được người đời tôn sưng là “vạn thế sư biểu” (bậc thầy của muôn đời).

Socrates là một trong số ba trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại. Triết gia này nổi tiếng với phương pháp lập luận mang tên ông. Cụ thể phương pháp Socrates là phương pháp truy vấn biện chứng hay phương pháp bác bỏ bằng lôgíc. Để giải quyết một vấn đề, người ta chia nhỏ vấn đề đó thành một hệ thống các câu hỏi liên tục, liền mạch. Các câu trả lời sẽ dần dẫn đến lời giải cần tìm kiếm. Kết luận nào dẫn tới mâu thuẫn sẽ bị loại bỏ.

Niccolo Machiavelli sống vào thời Phục hưng ở Italy. Ông là một nhà ngoại giao, nhà triết học chính trị, nhạc gia, nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng thế giới.

Xem thêm: Cơ Sở Lý Thuyết Và Mô Hình Nghiên Cứu Khoa Học, Cấu Trúc Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

Triết gia người Anh John Locke (1632-1704) đã có ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà triết học. Ông là nhà triết học theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm Anh trong lĩnh vực nhận thức luận và là người phát triển lý thuyết về khế ước xã hội, vai trò của nó tới chức năng và nguồn gốc nhà nước.

Diogenes thành Sinope là một triết gia nổi tiếng lịch sử với việc sáng lập trường phái triết học Hoài nghi.

Thomas Aquinas là một nhà thần học và triết học nổi tiếng ở Trung Âu thời Trung cổ.

Lão Tử là một nhân vật quan trọng trong Triết học Trung Quốc. Ông được cho là sống vào thế kỷ 6 TCN và là người viết Đạo Đức Kinh – cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc và nhiều nước khác. Thêm vào đó, ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo.

Xem thêm: Thủ Khoa Kỳ Thi Đại Học 2019 Toàn Trai Tài Gái Sắ, Thủ Khoa Đại Học Thường Là Học Sinh Ở Nông Thôn

Nhà triết học gười Hà Lan gốc Do Thái Baruch Spinoza với nhiều tư tưởng triết học và tác phẩm đáng chú ý như Đạo đức học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *